mamy Środę,
20 listopada 2019
324 dzień roku

BATERIE - INFORMACJE PODSTAWOWE OCHRONA ŚRODOWISKA

„Niniejsza informacja zawiera wytyczne dotyczące zasad klasyfikacji baterii i akumulatorów zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666), zwanej dalej ustawą. W/w ustawa stanowi transpozycję Dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26.09.2006 r., str. 1). Niniejsze wytyczne nie są prawnie wiążące, wyrażają jedynie opinię GIOŚ w zakresie praktycznego stosowania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach.”

  

» plik do pobrania (Plik_do_pobrania_BATERIE.pdf)


Copyright © P.H.U. Polpiast 2019