mamy Środę,
20 listopada 2019
324 dzień roku

NOWELIZACJA USTAWY O BATERIACH

 Od kilku tygodni trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 sierpnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.W dniu 2 sierpnia Zarząd REBA przekazał Departamentowi Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska wnioski i postulaty dotyczące tego dokumentu. Ich syntezę zamieszczamy poniżej.             

„Projekt ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw, w wersji z dnia 2 lipca 2012 r. ogólnie rzecz biorąc zmierza we właściwym kierunku i powinien przyczynić się do wyeliminowania lub co najmniej istotnego ograniczenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu krajowego systemu zbierania i przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów, które ujawniły się w ciągu ostatnich trzech lat tzn po wejściu w życie ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach [zwanej dalej Ustawą; Dz.U. Nr 79, poz.666].
Projekt ustawy wymaga jednak istotnych zmian, bowiem w obecnej wersji zawiera szereg niekonsekwencji.
W dalszym ciągu pozostawia on zbyt rozbudowane obowiązki sprawozdawcze dla przedsiębiorców, a z powodu zachowania zasady, iż adresatami sprawozdań są urzędy marszałkowskie, co najmniej do czasu uruchomienia zintegrowanej bazy danych o odpadach, weryfikacja tych sprawozdań będzie znacznie utrudniona. Projekt ten w niewystarczającym stopniu upraszcza także sposób sprawozdawczości, w tych przypadkach - obejmujących ponad 80 % przedsiębiorców zarejestrowanych w GIOŚ – w których obowiązki ustawowe realizowane są przez podmioty pośredniczące, o których mowa w art. 6, pkt. 10a).
Projekt ustawy zawiera rozwiązania, które mają umożliwić wdrożenie przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) Nr. 493/2012 z dnia 11 czerwca 2012 r., jednakże w tych propozycjach w dalszym ciągu brakuje instrumentów prawnych, zapewniających skuteczny nadzór nad podmiotami – zakładami przetwarzania baterii i akumulatorów, które są bezpośrednimi adresatami ww rozporządzenia.
Projekt ustawy dostępny jest pod adresem http://www.reba.com.pl .

 

 

 

 

Źródło: www.reba.com.pl


Copyright © P.H.U. Polpiast 2019